Centar za obnovu kulture

COK Centar za obnovu kulture (COK) osnovan je u veljači 2009. godine s ciljem promicanja dostojanstva svake ljudske osobe te sudjelovanja u javnoj raspravi o svim temama od značaja za moderno hrvatsko društvo. Poseban naglasak stavljamo na zaštitu temeljnih ljudskih prava.

Skoro 20 godina je prošlo od uspostave Hrvatske kao slobodne države, a prijelaz iz totalitarnog sustava u demokraciju obilježen je teškim promjenama te još uvijek traje. Isto tako, mora se spomenuti Domovinski rat u kojemu su podnesene velike žrtve, prije svega ljudske, ali i materijalne. Uvjereni smo da institucionalne reforme nisu dovoljne za pokretanje Hrvatske, već je potrebna i obnova kulture.

EU i Hrvastka

Pojam kulture razumijemo u širem smislu, kao nešto što obuhvaća glavna načela prema kojima naši ljudi svakodnevno žive, što uključuje i vrijednosti koje cijene i smatraju važnima. Hrvatska, kao i cijela Europa, prolazi kroz određenu krizu vrijednosti koja se ne može riješiti političkim putem jer uzrok nije političke naravi.

Naime, radi se, prije svega, o krizi vrednota koja je duboko zahvatila sve slojeve društva. Svjedoci smo da su totalitarni sustavi ostavili za sobom duboke rane u životu pojedinaca i društva u cjelini, a za ozdravljenje tih ljudskih rana potrebna je cjelokupna obnova naše kulture.

Sva rješenja zapadnoga svijeta utemeljena na višestranačju, slobodnom tržištu, te ispunjavanju uvjeta za pristup u punopravno članstvo u Europskoj uniji ne mogu Hrvatskoj zajamčiti cjelokupni boljitak. Jedino moralni oporavak, kao i uspostava pravednijeg društva i poštivanje ljudskih prava, mogu nam donijeti pravi napredak.

COK želi dati doprinos tom neophodnom procesu oporavka, posebno u radu s novim naraštajima. Težište našeg rada svakako će biti na području odgoja i obrazovanja mladih. Isto tako ćemo promicati pozitivne vrijednosti i dobronamjerne inicijative u hrvatskoj javnosti. Veselimo se Vašoj suradnji.

Članovi uprave
    • dr. sc. Stjepo Bartulica, predsjednik
    • dr. sc. Robin Harris, potpredsjednik
    • Mate Ćurić mag. oec., tajnik
    • prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
    • don mr. sc. Damir Stojić